J.K. Paasikivi

Digitaalinen tietopankki J. K. Paasikivi -portaali www.jkpaasikivi.fi 
– 
vapaasti opetuksen, tutkijoiden ja kansalaisten käytössä 

Presidentti J.K. Paasikiven 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Paasikivi-Seuran julkaisema J. K. Paasikivi portaali on vuoden mittaan päivittyvä tietopankki, jonne tallennetaan presidentti Paasikiven päiväkirjoja, muistelmia, häneen liittyviä dokumentteja sekä hänen toimintaansa valaisevia artikkeleita ja teoksia, kronologinen aikajana ja audiovisuaalista aikalaismateriaalia. Sivuja päivitetään vuoden mittaan uusien julkaisujen ja artikkeleiden avuin. Portaalista tehdään myös kieliversioita.

J. K. Paasikivi – portaali on vapaasti oppilaitosten, tutkijoiden ja kansalaisten käytössä oleva ammattimaisesti toteutettu ja asiapohjainen tietopankki. Kannustamme hyödyntämään portaalia myös opetuksen tukena.

Portaali löytyy osoitteesta www.jkpaasikivi.fi

Kansallisbiografia Paasikivi, Juho Kusti  (1870 – 1956)

Polvinen, Tuomo: Paasikivi, Juho Kusti. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997- (viitattu 15.3.2018) URN:NBN:fi-fe20051410  ISSN 1799-4349 (Verkkojulkaisu)