Samfundets organisation

Presidium

Ordförande
Antti Rinne

Puheenjohtajan blogi
anttirinne.fi

Viceordförande

Joonas Könttä
joonaskontta.fi

Sofia Vikman

Delegationens medlemmar
Pekka Kettunen
Tom Hanén
Jorma Hentilä
Martti Häikiö
Anna-Maja Henriksson
Timo Hellenberg
Folke Sundman
Paavali Kukkonen
Erkki Tuomioja
Martti Enäjärvi
Laura Kolbe
Kalevi Suomela
Atte Harjanne
Mikko Majander
Tarja Kantola
Markku Lemmetty
Jari Vilén
Jani Kokko
Timo Laitinen
Toimi Kankaanniemi
Sofia Vikman
Johannes Koskinen
Jan Koskimies
Miapetra Kumpula-Natri
Antti Rinne
Harriet Lonka
Joonas Könttä

Arbetsutskott
Antti Rinne
Joonas Könttä
Sofia Vikman
Erkki Tuomioja
Martti Enäjärvi
Jorma Hentilä
Tarja Kantola
Markku Lemmetty
Timo Hellenberg

Funktionärer
Timo Hellenberg (kassör)
Katariina Enäjärvi-Miinin (sekreterare)
Tommi Ranta (bokförare)

Paasikivi-Samfundets representanter i
styrelsen för Stiftelsen för utrikespolitiska forskning 2019-2021

Martti Häikiö
Mikko Majander
Johanna Rainio-Niemi