Samfundets organisation

Presidium

Ordförande
Antti Rinne

riksdagsledamot
Puheenjohtajan blogi
anttirinne.fi

Viceordförande

Joonas Könttä
riksdagsledamot
joonaskontta.fi

Wille Rydman
riksdagsledamot
willerydman.fi

Delegationens medlemmar
Pekka Kettunen
Tom Hanén
Jorma Hentilä
Martti Häikiö
Anna-Maja Henriksson
Timo Hellenberg
Folke Sundman
Paavali Kukkonen
Erkki Tuomioja
Martti Enäjärvi
Laura Kolbe
Kalevi Suomela
Iiris Suomela
Mikko Majander
Tarja Kantola
Mikko Viitasalo
Jari Vilén
Sakari Puisto
Oula Silvennoinen
Toimi Kankaanniemi
Wille Rydman
Johannes Koskinen
Jan Koskimies
Miapetra Kumpula-Natri
Antti Rinne
Riikka Pakarinen
Joonas Könttä

Arbetsutskott
Antti Rinne
Joonas Könttä
Wille Rydman
Erkki Tuomioja
Martti Enäjärvi
Jorma Hentilä
Tarja Kantola
Riikka Pakarinen
Mikko Viitasalo

Funktionärer
Pekka Siukonen (kassör)
Katariina Enäjärvi-Miinin (sekreterare)
Tommi Ranta (bokförare och medlemsavgifter)

Paasikivi-Samfundets representanter i
styrelsen för Stiftelsen för utrikespolitiska forskning 2019-2021

Martti Häikiö
Mikko Majander
Johanna Rainio-Niemi