Samfundets organisation

Presidium

Ordförande
Matti Vanhanen
Riksdagens talman,
riksdagsledamot
Puheenjohtajan blogi
mattivanhanen.fi

Viceordförande
Martti Häikiö
professor
kolumbus.fi/martti.haikio/

Viceordförande
Erkki Tuomioja
riksdagsledamot
tuomioja.org

Delegationens medlemmar
Nasima Razmyar
Jaakko Smolander
Jorma Hentilä
Martti Häikiö
Anna-Maja Henriksson
Timo Hellenberg
Erkki Tuomioja
Folke Sundman
Paavali Kukkonen
Martti Enäjärvi
Tarja Kantola
Mikko Viitasalo
Kalevi Suomela
Mikko Majander
Jari Vilén
Mats Löfström
Jussi Niinistö
Johannes Koskinen
Jan Koskimies
Risto Pellinen
Paavo Väyrynen
Matti Vanhanen
Krista Mikkonen
Jukka Hienonen
Miapetra Kumpula-Natri
Laura Kolbe
Markus Österlund

Arbetsutskott
Matti Vanhanen
Martti Häikiö
Erkki Tuomioja
Tarja Kantola
Martti Enäjärvi
Jorma Hentilä
Risto Pellinen
Mikko Viitasalo

Funktionärer
Pekka Siukonen (kassör)
Katariina Enäjärvi-Miinin (sekreterare)
Tommi Ranta (bokförare och medlemsavgifter)

Paasikivi-Samfundets representanter i
styrelsen för Stiftelsen för utrikespolitiska forskning 2019-2021

Martti Häikiö
Mikko Majander
Johanna Rainio-Niemi