Samfundets organisation

Organisation         Kontaktuppgifter        Evenemang        Föredrag

Samfundets organisation

Presidium

Ordförande
Matti Vanhanen
riksdagsledamot
CV (Curriculum Vitae)
mattivanhanen.fi

Viceordförande
Martti Häikiö
professor
kolumbus.fi/martti.haikio/

Viceordförande
Erkki Tuomioja
riksdagsledamot
tuomioja.org

Delegationens medlemmar

Nasima Razmyar
Jaakko Smolander
Jorma Hentilä
Martti Häikiö
Anna-Maja Henriksson
Timo Hellenberg
Erkki Tuomioja
Folke Sundman
Paavali Kukkonen
Martti Enäjärvi
Tarja Kantola
Mikko Viitasalo
Kalevi Suomela
Mikko Majander
Jari Vilén
Mats Löfström
Jussi Niinistö
Johannes Koskinen
Jan Koskimies
Risto Pellinen
Paavo Väyrynen
Matti Vanhanen
Krista Mikkonen
Jukka Hienonen
Miapetra Kumpula-Natri
Laura Kolbe
Markus Österlund 

Arbetsutskott

Matti Vanhanen
Martti Häikiö
Erkki Tuomioja
Tarja Kantola
Martti Enäjärvi
Jorma Hentilä
Risto Pellinen
Mikko Viitasalo
Mikko Majander

Funktionärer

Pekka Siukonen (kassör)
Katariina Enäjärvi-Miinin (sekreterare)
Maija Siiskonen (bokförare och medlemsavgifter)

Paasikivi-Samfundets representanter i
styrelsen för Stiftelsen för utrikespolitiska forskning 2016-2018

Martti Häikiö
Laura Kolbe
Mikko Majander

Paasikivi-Samfundets strategiurkund 2009