Paasikivi-Seuran historia

Paasikivi-Seura perustettiin Helsinkiin v. 1958. Seuran tavoitteeksi otettiin tuolloin Suomen virallisen ulkopolitiikan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen laajojen kansalaispiirien keskuudessa.

Seura otti tehtäväkseen myös Suomen ulkopoliittisen linjan ja seuran tunnetuksi tekemisen ulkomailla. Sääntöjensä mukaan seuran tarkoituksena on pyrkiä edistämään kaikkien kansalaispiirien keskuudessa kiinnostusta Suomen ulkopolitiikkaan ja kansainvälisen politiikan kysymyksiin sekä vaalia presidentti J.K. Paasikiven muistoa ja hänen poliittista perintöään.

Paasikivi-Seuran aloitteesta perustettiin myös Ulkopoliittinen instituutti, Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö sekä Ulkopolitiikka-lehti. Paasikivi-Seura on ollut monen huomattavan koti- ja ulkomaisen puhujan foorumina. Seuran kunniajäsenet Tasavallan Presidentit Urho Kekkonen, Mauno Koivisto ja Martti Ahtisaari ovat pitäneet useita tunnetuksi tulleita puheitaan Paasikivi-Seurassa. Myös lukuisat ulkomaiset valtiomiehet ovat vierailleet esitelmöitsijöinä seuran tilaisuuksissa.

Seura järjestää kokous-, esitelmä-, seminaari- ja keskustelutilaisuuksia. Seura tukee myös alansa tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Seuralla on vuosittain noin 10 erilaista jäsentilaisuutta.