Paasikivi-Seuran historia ja kunniajäsenet

Paasikivi-Seura perustettiin Helsinkiin v. 1958. Seuran tavoitteeksi otettiin tuolloin Suomen virallisen ulkopolitiikan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen laajojen kansalaispiirien keskuudessa.

Seura otti tehtäväkseen myös Suomen ulkopoliittisen linjan ja seuran tunnetuksi tekemisen ulkomailla. Sääntöjensä mukaan seuran tarkoituksena on pyrkiä edistämään kaikkien kansalaispiirien keskuudessa kiinnostusta Suomen ulkopolitiikkaan ja kansainvälisen politiikan kysymyksiin sekä vaalia presidentti J.K. Paasikiven muistoa ja hänen poliittista perintöään.

Paasikivi-Seuran aloitteesta perustettiin myös Ulkopoliittinen instituutti, Ulkopoltiikan tutkimuksen säätiö sekä Ulkopolitiikka-lehti. Paasikivi-Seura on toiminut monen huomattavan koti- ja ulkomaisen puhujan foorumina.

Paasikivi-Seuran kunniajäsenet

Paasikivi-Seura on toiminut monen huomattavan koti- ja ulkomaisen puhujan foorumina. Seuran kunniajäsenet Tasavallan Presidentit Urho Kekkonen,  Mauno Koivisto ja Martti Ahtisaari ovat pitäneet useita tunnetuksi tulleita puheitaan Paasikivi-Seurassa.  Myös lukuisat ulkomaiset valtiomiehet ovat vierailleet esitelmöitsijöinä seuran tilaisuuksissa.

Paasikivi-Seura valitsi 50-vuotisjuhlakokouksessaan 27.11.2008 kunniajäsenikseen ministeri Jaakko Iloniemen ja valtioneuvos Harri Holkerin. Ministeri Iloniemi toimi seuran puheenjohtajana vuosina 1986-1994 ja valtioneuvos Holkeri vuosina 1995-2000. Vuosikokouksessaan 25.11.2015 Paasikivi-Seura kutsui kunniajäsenekseen professori Mikko Viitasalon, joka toimi seuran puheenjohtajana vuosina 2001-2010.

Paasikivi-Seura kutsui kunniajäsenikseen vuosikokouksessa 24.11.2021 seuran aiemmat puheenjohtajat professori Martti Häikiön ja Suomen entisen pääministerin, kansanedustaja Matti Vanhasen.

Martti Häikiö

Matti Vanhanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valokuvat: Harri Holkerin, Jaakko Iloniemen, Martti Häikiön ja Matti Vanhasen yksityisarkisto,
Paasikivi-Seuran arkisto