Mediatiedotteet

MEDIATIEDOTE 3.9.2019

Paasikivi-Seuran puheenjohtaja Matti Vanhanen
UKK-luennon avajaissanat 3.9.2019
 
-Paasikivi-Seuran puheenjohtaja Matti Vanhanen totesi avajaissanoissaan:
”Sata vuotta sitten ratkaistiin kaksi suurta kysymystä. Uusi hallitusmuoto määritti Suomen tasavallaksi perinnöllisen monarkian sijasta ja samalla päätettiin vallanjaosta keskeisten instituutioiden välillä. Tällöin syntyi myös vahva raja sisä- ja ulkopolitiikan välille. Kuinka se on kestänyt aikaa, sitä on syytä pohtia.”
 
UKK-luennon piti Valtioneuvoston oikeuskansleri, OTT, hallinto-oikeuden dosentti Tuomas Pöysti. Puhe ”Kansallinen turvallisuus ja kestävä valtiosääntö” on luettavissa kokonaisuudessaan:
 
Valtioneuvoston oikeuskansleri, OTT, hallinto-oikeuden dosentti Tuomas Pöysti
 

MEDIATIEDOTE 11.6.2019

Tilaisuuden alussa Paasikivi-Seuran varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja onnitteli seuran puolesta eduskunnan puhemieheksi valittua seuran puheenjohtaja Matti Vanhasta. Lahjan myötä odotamme puhemiehen päiväkirjoja.
 
Paasikivi-Seuran kokous 11.6.2019 – Puheenjohtaja Matti Vanhasen avajaissanat

-Paasikivi-Seuran puheenjohtaja, vasta valittu eduskunnan puhemies Matti Vanhanen totesi avajaissanoissaan,  että Uuden Antti Rinteen hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikka jatkaa suuressa kuvassa vakiintunutta linjaa eikä tuota odottamattomia yllätyksiä naapureillemme tai yhteistyökumppaneillemme.

Puolustuspolitiikassa omaksuttu yli vaalikausien ulottuva suunnittelu toimii myös nyt. Vaikka hallituspohja vaihtui lähes kokonaan, voidaan sekä ilmavoimiemme että laivaston suuret hankinnat tehdä suunnitellulla tavalla.

Hallitus vahvistaa hieman lähetystöverkkoa ja nostaa merkittävällä summalla kehitysyhteistyömäärärahoja. Korotuksesta huolimatta avun suhteellinen bkt-osuus kasvaa vain hieman.

Puhujana Paasikivi-Seuran kokouksessa
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho

-Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ottaa puheessaan Paasikivi-Seurassa esille keskusteluiden temaattisen hyödyntämisen yhtäältä sisäpoliittisina kysymyksinä ja toisaalta EU-jäsenyyden vaikutuksen ulko- ja turvallisuuspoliittisten kysymysten käsittelyyn.

Pitämässään puheessa Halla-aho tuo esille, että Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on nähdäkseen ollut Suomessa aina hankala puheenaihe, johon vaikuttaisi mahtuvan vain yksi aihe kerrallaan ja toteaa, että ”turvallisuuspolitiikka täytyy ymmärtää hyvin laaja-alaisena kokonaisuutena. On olemassa monenlaista turvallisuutta: aineellista, aineetonta, fyysistä, sotilaallista. Erityyppisiin uhkakuviin pitää valmistautua erityyppisin keinoin, eikä yksi uhkatekijä sulje pois muita.” Halla-aho pitää myös aiheellisena toisen maailmansodan ja kommunismin romahtamisen saakka ollutta pelkoa, että jokin ulkoinen taho käyttäisi suomalaisten sisäisiä ristiriitoja omien tarkoitusperiensä edistämiseen. 

Perussuomalaisten Ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjan mukaisesti Suomessa julkisen vallan ja päätöksentekijöiden ensisijainen tehtävä on kaikilla sektoreilla puolustaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia.  Suomi-niminen valtio onkin Halla-ahon mukaan suomalaisten edunvalvontakoneisto eikä Suomi voi omaksua tehtäviä tai tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa tämän periaatteen kanssa. Lisäksi politiikan pitää Halla-ahon mukaan perustua realiteetteihin ja olla käytännöllistä.

Halla-aho ottaa puheessaan kantaa niin Nato-kysymykseen kuin Venäjän tilanteeseen, vaikka pitää Kiinaa Venäjääkin suurempana dilemmana maailmalle. Suomea hän pitää poikkeuksena EU-maiden osalta Natoon kuulumattomuuden vuoksi. Halla-aho toteaa puheessaan yhtäältä että: ”Nato-kysymyksessä on mielestäni syytä olla pragmaattinen. Oma näkemykseni on, että Suomen olisi ollut järkevää liittyä siihen 90-luvulla, kun maailmanpoliittinen tilanne oli rauhallisempi. Ajatus siitä, että Nato-jäsenyys tärvelisi Suomen suhteet Venäjään, on perusteeton. Ei se ole estänyt hyviä kahdenvälisiä Venäjä-suhteita muidenkaan maiden kohdalla.” Ja toisaalta, että: ”Silloin oli kuitenkin silloin, ja nyt on nyt. Venäjä vahtii muiden tekemisiä paljon aggressiivisemmin kuin 20 vuotta sitten, ja se pyrkii voimakkaasti palauttamaan omaa alueellista ja globaalia vaikutusvaltaansa. Reaktio Nato-jäsenyyden hakemiseen olisi todennäköisesti Suomen kannalta kielteinen, ja jäsenyysprosessi itsessään altistaisi Suomen monenlaiselle mielipide- ja informaatiovaikuttamiselle, etenkin jos ratkaisu sidottaisiin kansanäänestykseen. Ei ole liioin sanottua, että kaikki Naton nykyiset jäsenmaat olisivat halukkaita ärsyttämään Venäjää tukemalla Suomen jäsenyyttä.”

Halla-aho korostaa kuitenkin puheessaan, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka eivät ole olleet varsinaisia profiilikysymyksiä puolueellensa ja että jäsenistössä on näihin kysymyksiin liittyen hyvinkin paljon variaatiota, kuten suomalaisten keskuudessa yleensäkin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon puhe on kokonaisuudessaan luettavissa Paasikivi-Seuran sivuilta https://www.paasikivi-seura.fi/pidettyja-esitelmia/ josta löytyy myös aiempia eduskuntapuolueiden puheenjohtajien Ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjapuheita.

 

MEDIATIEDOTE 8.4.2019

Paasikivi-Seuran kokouksessa 8.4.2019 klo 18 ”Uhkakuvat” aiheenaan puhunut kyberturvallisuuden professori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll tuo illan keskeisimpinä ydinviesteinä kysymykset uhkakuvakeskustelun ajankohtaisuuden, ennakointikyvyn, sodan ja rauhan käsitteiden sekaantumisen.

Kokousta koolle kutsuttaessa Paasikivi-Seuran puheenjohtaja Matti Vanhanen:

”- Paras systeemitason keino välttää erilaisia uhkia on huolehtia, että oman maan asiat ovat kunnossa ja järjestyksessä. Vakaa talous, ihmisten hyvä koulutus- ja sivistystaso, kunnioitus instituutioita kohtaan, uskottavat turvallisuusjärjestelyt ja riittävä huoltovarmuus kaikilla sektoreilla ovat vakuutus ulkopuolisia häiriöitä vastaan. Pienikin voi olla vanttera, jota ei ole helppo vetää kriiseihin mukaan, totesi Vanhanen.”

Jarno Limnéll, kyberturvallisuuden professori, sotatieteiden tohtori:

”- Erilaisista uhkakuvista puhutaan nyt Suomessa poikkeuksellisen paljon. Kyber- ja hybridiuhkat, Venäjän uhka, terrorismi sekä monet muut uhkat tuntuvat arkipäiväisiltä. Vaikka tarpeetonta turvattomuuden luomista tulee välttää, on uhkien ymmärtäminen ja varhainen toteaminen kuitenkin edellytys niiden tehokkaalle torjumiselle. Nopeasti muuttuvassa turvallisuusympäristössä uhkien ennakointikyky sekä kokonaisturvallisuuden mallin tarpeellisuus korostuvat.”
”-2020-luvun sodankäyntiin sekoittuu uusia elementtejä erityisesti kyberympäristössä tavoitteena pysyttäytyä sodan kynnyksen alapuolella. Samalla sodan ja rauhan rajat hämärtyvät entisestään, arvioi Limnéll.”

Historiallisesti toteutuneita uhkia, maantieteellistä ja sivilisaatioiden näkökulmaa on tarkasteltu myös Jarno Limnéllin ja Paasikivi-Seuran kokouksessa illan puheenvuoroa kommentoineen ministeri Jaakko Iloniemen Uhkakuvat -teoksessa. Kirjassa uhkakuvien laadintaa tarkastellaan muun muassa osana valtioiden toimesta tehtäviä turvallisuusarvioita sekä erilaisten uhkakuvien yhteisvaikutuksen näkökulmasta. Kansalaisten luottamus suomalaiseen yhteiskuntaan korostuu.

Jarno Limnéll, kyberturvallisuuden professori, sotatieteiden tohtori:

”-Osa uhkistamme on vanhan kertaamista mm. Suomen geopoliittinen asema on ennallaan ja sen uhkakuvat. Toiset uhkakuvat ovat seurausta nopeasti tapahtuvista muutoksista, joista keskeinen on teknologian vallankumouksellinen kehitys.

”-Venäjä tulee jatkossakin oleman Suomen turvallisuus- ja uhka-arvioissa keskeinen. Ennustettavissa on kansainvälisen sopimuksiin pohjautuvan järjestelmän horjuminen sekä ainakin asteittainen demokratian kriisi. Teknologia puolestaan muuttaa lähes kaiken ja vaikutukset turvallisuuteen ovat merkittäviä. Suuryritysten ja eivaltiollisten toimijoiden merkitys kasvaa maailmassa, jossa sisäinen ja ulkoinen turvallisuus sekä fyysinen ja digitaalinen maailma kietoutuvat yhä vahvemmin toisiinsa”.

– ”Luottamuksen merkitys korostuu Suomessa entistäkin enemmän myös turvallisuuden näkökulmasta. Kansalaisten luottamuksen romahdus yhteiskuntaan on ymmärrettävä vakavana uhkakuvana. Se, että yhteiskunta ei toimi, demokratiaan ei voi luottaa, ihmiset eivät voi luottaa turvallisuusviranomaisiin ja yhteiskunta koetaan turvattomaksi, painottaa Limnéll.”

Uhkakuvatkirjan yksi viesti on myös, että realistinen uhkakuva voi myös osaltaan luoda turvaa. Resilienssin ohella varautuminen ja hyvä ennakointikyky ovat välttämättömiä, ja saattavat jopa vaikuttaa uhkan toteutumatta jäämiseen. Kun suomalaisessa yhteiskunnassa ”yhdessä kohtaamme erilaisia uhkia, yhdessä uhista myös selviydymme”. Lähde: Iloniemi, J. & Limnéll, J. 2018. Uhkakuvat , Docendo Oy, Jyväskylä, 286 s.

Paasikivi-Seura on avannut Twitter ja Facebook-tilit. Kokouksessa käynnistynyttä keskustelua voi jatkaa myös @PaasikiviS @VanhanenMatti @JaakkoIloniemi @JarnoLim #turpo #ulkopolitiikka #Uhkakuvat

***

11.3.2019

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – vaalipaneeli
maanantaina 11.3.2019 klo 18-20 Hilton Strand Helsinki hotellin Ball Roomissa, 
osoite John Stenbergin ranta 4, 2krs., Helsinki.

Tilaisuus näytetään suorana Ilta-Sanomien verkkosivuilla
ja sen tallenne on katsottavissa linkistä
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006031026.html
 
Vaalipaneelin avaa Paasikivi-Seuran puheenjohtaja Matti Vanhanen.
 
Tilaisuuden juontaa suurlähettiläs René Nyberg.      

Vaalipaneelikeskustelua Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta käyvät: 
Paavo Arhinmäki, Vasemmistoliitto 
Sari Essayah, Suomen Kristillisdemokraatit 
Ilkka Kanerva, Kansallinen Kokoomus 
Teija Makkonen, Liike Nyt 
Krista Mikkonen, Vihreä Liitto 
Tom Packalén, Perussuomalaiset 
Kari Salmi, Suomen ruotsalainen kansanpuolue 
Mikko Savola, Suomen Keskusta 
Riikka Taivassalo, Sininen tulevaisuus 
Jutta Urpilainen, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue 
Paavo Väyrynen, Seitsemän tähden liike       

***

5.2.2018 Paasikivi-Seura lahjoittaa Ilja Glazunovin vuonna 1973 maalaaman presidentti Urho Kekkosen muotokuvan Suomen kansallismuseolle esille asetettavaksi Tamminiemeen

KANSALLISMUSEO
MEDIATIEDOTE 5.2.2018Paasikivi-Seura lahjoittaa Ilja Glazunovin vuonna 1973 maalaaman presidentti Urho Kekkosen muotokuvan Suomen kansallismuseolle esille asetettavaksi Tamminiemeen Presidentti Urho Kekkosen muotokuvan maalannut venäläinen taiteilija Ilja Glazunov (1930‒2017) oli 1970-luvulla tunnettu taiteilija myös Suomessa. Hän maalasi lukuisia eri maiden valtionpäämiehiä, elokuvatähtiä sekä tunnettuja suomalaisia. Aloite presidentti Kekkosen muotokuvasta tuli Neuvostoliiton johdolta. ”Tamminiemen” hyväksymän ehdotuksen muodollisena tilaajana toimi sittemmin Paasikivi-Seura. Glazunov maalasi presidentin muotokuvaa Helsingissä 1973 taiteilija Laila Pullisen ateljeessa.         

Teoksen virallinen luovutus tapahtuu 5.2.2018 Tamminiemessä Paasikivi-Seuran puheenjohtaja Matti Vanhasen ja seuran valtuuskunnan toimesta.

 ”Alkuperäisessä versiossa taustana oli Suomen kartta sekä Neuvostoliiton aluetta tummin värein. Kuultuani, ettei tausta miellyttänyt presidenttiä pyysin taiteilijaa harkitsemaan taustan vaihtamista. Taustalle tulikin suomalaista maisemaa ja luontoa, missä Kekkonen viihtyi. Presidentti Kekkonen oli itse tyytyväinen teoksen lopputulokseen”, muistelee teoksen syntyvaiheita Martti Enäjärvi, Paasikivi-Seuran valtuuskunnan jäsen.

Muotokuvan valmistumista juhlittiin 27.11.1973, Paasikivi-Seuran vuosipäivänä, presidenttiparin ja Suomen ylimmän johdon läsnä ollessa. Alun perin muotokuvan sijoituspaikaksi tuli Finlandia-talo, missä oli jo pidetty ETYK-kokouksen ensimmäinen vaihe. Teos on sen jälkeen ollut esillä mm. hotelli Presidentissä, Tamminiemessä sekä ulkoministeriössä, mistä se nyt siirtyy takaisin Tamminiemeen. Muotokuva on vuosien aikana ollut esillä lukuisissa näyttelyissä eri puolilla Suomea, viimeksi Kouvolan taidemuseo Poikilossa 2017.

”Teos kiinnostaa varmasti Tamminiemen museokävijöitä ja se sijoitetaan samaan paikkaan missä se on aikaisemmin ollutkin eli eteishalliin, jossa se tervehtii museoon saapuvia vieraita ja muistuttaa talon pitkäaikaisimmasta asukkaasta. Taulua on kyselty aika ajoin ja Paasikivi-Seuran lahjoituksen ansiosta kyselyihin voidaan vastata.” toteaa intendentti Mikko Teräsvirta Tamminiemestä.

Paasikivi-Seura perustettiin vuonna 1958. Seura pyrkii edistämään kaikkien kansalaispiirien keskuudessa kiinnostusta Suomen ulkopolitiikkaan ja kansainvälisen politiikan kysymyksiin. Seura myös vaalii presidentti J. K. Paasikiven muistoa ja hänen poliittista perintöään. Paasikivi-Seura ry ja eri puolilla Suomea toimivat alueelliset Paasikivi-Seurat ovat riippumattomia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat erikoistuneet järjestämään kokous-, esitelmä-, seminaari- ja keskustelutilaisuuksia, joissa koti- ja ulkomaiset luennoitsijat voivat avoimesti käsitellä kansainvälispoliittisia ja ulkopoliittisia aiheita.

Amos Andersonin 1940 valtiolle lahjoittama Tamminiemi oli kolmen Suomen presidentin Risto Rytin, C. G. E. Mannerheimin ja Urho Kekkosen virka-asunto ja monien poliittisten neuvottelujen ja ratkaisujen näyttämö. Presidentti Kekkosen kuoleman jälkeen Tamminiemi avattiin museona joulukuussa 1987 osaksi Kansallismuseon museoperhettä.

Lisätietoja intendentti Mikko Teräsvirta, mikko.terasvirta@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6374

Paasikivi-Seuran sihteeri, Katariina Enäjärvi-Miinin, katariina.enajarvi@paasikivi-seura.fi, puh. 050 599 3252

Mediakuva (tiedotteen linkissä)
TAMMINIEMI Seurasaarentie 15, Helsinki Avoinna 4.1.-31.3. la-su klo 11-17 / 1.4.-30.9. ke-su klo 11-17 / 1.10.-31.12. la-su klo 11-17 www.kansallismuseo.fi
Ilja Glazunov Urho Kekkonen, 1973 öljy kankaalle Kuva: Kansallisgalleria / Henri Tuomi

 

Paasikivi-Seura ry:ltä ja Suomen Mitalitaiteen Kilta ry:ltä taidemitali Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle

LEHDISTÖTIEDOTE

Uutiset, 19.12.2016

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaanotti Paasikivi-Seura ry:n ja Suomen Mitalitaiteen Kilta ry:n yhdessä toteuttaman taidemitalin ensimmäisen kappaleen Mäntyniemessä 19.12.2016.

Mitalin presidentti Niinistölle luovuttivat Paasikivi-Seuran puheenjohtaja Matti Vanhanen ja Suomen Mitalitaiteen Killan puheenjohtaja Ilkka Voionmaa seurueineen.

Presidentti Niinistön taidemitalin ”Kohtaaminen” on suunnitellut kuvanveistäjä Tapio Kettunen.

Paasikivi-Seura on teettänyt mitalin jokaisen Tasavallan presidentin kunniaksi J.K. Paasikivestä lähtien ja Suomen mitalitaiteen Kilta ry on tehnyt taidemitalit kaikista presidenteistämme K.J. Ståhlbergista alkaen.

Mitalista on saatavilla lisätietoa sivuilta www.presidenttimitali.fi

Lisätietoja:

Katariina Enäjärvi-Miinin
Paasikivi-Seuran sihteeri
GSM +358 50 5993252
katariina.enajarvi (a) paasikivi-seura.fi
www.paasikivi-seura.fi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaanottamassa taidemitalia Paasikivi-Seura ry:ltä ja Suomen Mitalitaiteen Kilta ry:ltä Mäntyniemessä 19.12.2016.Mukana myös kuvanveistäjä Tapio Kettunen. Valokuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Paasikivi-Seura ry:n puheenjohtaja Matti Vanhanen luovuttamassa taidemitalia Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle Mäntyniemessä 19.12.2016.Taustalla kuvanveistäjä Tapio Kettunen. Valokuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaanotti Paasikivi-Seura ry:n ja Suomen Mitalitaiteen Kilta ry:n yhdessä toteuttaman, kuvanveistäjä Tapio Kettusen suunnitteleman taidemitalin ”Kohtaaminen” ensimmäisen kappaleen Mäntyniemessä 19.12.2016. Valokuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön taidemitali ”Kohtaaminen”.Mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä Tapio Kettunen. Mitalin valokuvat: Paavo Pykäläinen