Paasikivi-Seurojen Liitto

Liiton yhteystiedot   Liiton tapahtumat   Alueellisten Paasikivi-Seurojen yhteystiedot

Seuroilla yhteinen liitto

Alueelliset Paasikivi-Seurat perustivat v. 1994 yhteisen keskusjärjestön, Paasikivi-Seurojen Liiton, jonka tehtävänä on toimia jäsenseurojensa yhdyssiteenä sekä edistää julkista keskustelua ja kansalaisten kiinnostusta Suomen ulkopoliittisiin suhteisiin sekä turvallisuuspolitiikkaan.Paasikivi-Seurojen Liitto korvasi vuonna 1968 perustetun Paasikivi-Seurojen neuvottelukunnan.

Liitto on hakenut entistä tiiviimpiä yhteyksiä julkisen sektorin lisäksi elinkeinoelämään, ammattijärjestöihin sekä korkeakouluihin ja koulumaailmaan yleensä. Liiton vuosittaisia kokouksia on vähintään kaksi ja ne pidetään eri puolilla Suomea. Liitolla on oma johtokunta. Liiton toimesta on vierailtu ja luotu kontakteja lähes kaikkiin Euroopan maihin ja myös muihin maanosiin.

Paasikivi-Seurojen toiminnan taustasta

Saamme nykyisin tietoa kansainvälisistä tapahtumista valtavasti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Silti kansalaisten on usein vaikeaa muodostaa kokonaiskuvaa maailmanmenosta. Tiedotusvälineet kertovat viivytyksettä, mitä on tapahtunut, mutta laajempi keskustelu tapahtumien taustoista ja seuraamuksista jää usein käymättä.
Kansainväliset järjestelmät ovat muuttuneet paljon, niiden muutosten vaikutukset ulottuvat lähes jokaiseen valtioon ja niiden kansalaisiin. Paasikivi-Seurojen kaltaisilla riippumattomilla kansalaisjärjestöillä on nyt entistä enemmän tehtävää avatessaan tietä kansainvälisten kysymysten vapaalle kansalaiskeskustelulle.

Eri puolilla Suomea toimivat Paasikivi-Seurat ovat erikoistuneet järjestämään tilaisuuksia, joissa koti- ja ulkomaiset luennoitsijat voivat avoimesti käsitellä kansainvälispoliittisia ja ulkopoliittisia aiheita. Seurojen tilaisuuksissa nähdään usein alustajina merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, poliittisia päättäjiä, tutkijoita ja muita asiantuntijoita, joiden kanssa kuulijoilla on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista kysymyksistä.

Helsingistä kaikki alkoi

Ensimmäinen Paasikivi-Seura perustettiin Helsinkiin vuonna 1958. Tavoitteeksi otettiin Suomen ulkopolitiikan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen. Paasikivi-Seuran aloitteesta perustettiin lisäksi Ulkopoliittinen instituutti, missä seuran osuus on 60 prosenttia, sekä Ulkopolitiikka-lehti. Ensimmäiset maakunnalliset seurat syntyivät vuonna 1962 Tampereelle ja Lahteen. Tällä hetkellä seuroja on toiminnassa eri puolilla Suomea kaikkiaan 16. Jäsenistö koostuu eri poliittisten puolueiden jäsenistä sekä sitoutumattomista asiantuntijoista ja ulkopolitiikan harrastajista.

Helsingin Paasikivi-Seura on ollut monen huomattavan koti- ja ulkomaisen puhujan foorumina. Seuran kunniajäsenet presidentit Urho Kekkonen, Mauno Koivisto ja Martti Ahtisaari ovat pitäneet useita tunnetuksi tulleita puheitaan Paasikivi-Seurassa, kuten myös presidentti Tarja Halonen. Myös useat ulkomaiset valtiomiehet ovat vierailleet esitelmöitsijöinä seuran tilaisuuksissa. Seuran nimen on katsottu symboloivan hyvin sitä realistista ulkopolitiikkaa, joka oli ominaista presidentti J.K. Paasikivelle.

Paasikivi-Seurat itsenäisiä yhdistyksiä

Paasikivi-Seurojen Liittoon kuuluvat Paasikivi-Seurat ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, joista kunkin toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema johtokunta tai valtuuskunta. Eri seurat suunnittelevat ja järjestävät toimintansa itse, joten toimintamuodot ovat vaihtelevia. Jäsenkokousten ja yleisötilaisuuksien lisäksi seurat järjestävät seminaareja ja tutustumismatkoja sekä harjoittavat julkaisutoimintaa. Seurat järjestävät myös yhteisiä tilaisuuksia naapuriseurojensa kanssa.

Paasikivi-Seuroja toimii seuraavilla paikkakunnilla Suomessa:

Paasikivi-Seura, Helsinki
Hämeenlinnan Paasikivi-Seura
Imatran Paasikivi-Seura
Joensuun Paasikivi-Seura
Pohjois-Kymen Paasikivi-Seura, Kouvola
Kuopion Paasikivi-Seura
Lahden Paasikivi-Seura
Lappeenrannan Paasikivi-Seura
Itä-Uudenmaan Paasikivi-Seura, Loviisa ja Porvoo
Mikkelin Paasikivi-Seura
Oulun Paasikivi-Seura
Satakunnan Paasikivi-Seura, Pori
Etelä-Pohjanmaan Paasikivi-Seura, Seinäjoki ja Vaasa
Tampereen Paasikivi-Seura
Turun Paasikivi-Seura
Valkeakosken Paasikivi-Seura