Kontaktuppgifter

Organisation         Kontaktuppgifter        Evenemang        Föredrag

Kontaktuppgifter

Paasikivi-Samfundet
Arkadigatan 23 B (5. vån)
FI-00100 Helsingfors
FINLAND

tel. +358 50 599 3252
Office hours 10:00-13:00

Kassör
Pekka Siukonen
puh./tel. +358 (0)50 550 3022
pekka.siukonen(a) paasikivi-seura.fi

Sekreterare
Katariina Enäjärvi-Miinin
Sekreterare av Paasikivi-Samfundet
tel. +358 50 599 3252
katariina.enajarvi(@)paasikivi-seura.fi

Bokförare och medlemsavgifter
Tommi Ranta
tommi (a) tilitoimistoranta.com
tel. +358 400 514 267