Historia

Paasikivi-Seura perustettiin Helsinkiin v. 1958. Seuran tavoitteeksi otettiin tuolloin Suomen virallisen ulkopolitiikan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen laajojen kansalaispiirien keskuudessa.

Seura otti tehtäväkseen myös Suomen ulkopoliittisen linjan ja seuran tunnetuksi tekemisen ulkomailla. Sääntöjensä mukaan seuran tarkoituksena on pyrkiä edistämään kaikkien kansalaispiirien keskuudessa kiinnostusta Suomen ulkopolitiikkaan ja kansainvälisen politiikan kysymyksiin sekä vaalia presidentti J.K. Paasikiven muistoa ja hänen poliittista perintöään.

Paasikivi-Seuran aloitteesta perustettiin myös Ulkopoliittinen instituutti, Ulkopoltiikan tutkimuksen säätiö sekä Ulkopolitiikka-lehti. Paasikivi-Seura on toiminut monen huomattavan koti- ja ulkomaisen puhujan foorumina.