Mikä on Paasikivi-Seura?

Paasikivi-Seura ry ja eri puolilla Suomea toimivat alueelliset Paasikivi-Seurat ovat riippumattomia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat erikoistuneet järjestämään kokous-, esitelmä-, seminaari- ja keskustelutilaisuuksia, joissa koti- ja ulkomaiset luennoitsijat voivat avoimesti käsitellä kansainvälispoliittisia ja ulkopoliittisia aiheita.

Seurojen tilaisuuksissa nähdään usein alustajina merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, tutkijoita, journalisteja ja muita asiantuntijoita, joiden kanssa kuulijoilla on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä. Seura tukee myös alansa tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Helsingissä toimiva Paasikivi-Seura ry järjestää vuosittain noin 8 – 10 jäsentilaisuutta.

Paasikivi-Seurat 2000-luvun avoimia keskustelevia kansalaisjärjestöjä

Saamme nykyisin enemmän tietoa maamme ulkopuolisista tapahtumista kuin koskaan aikaisemmin. Silti kansalaisten on vaikeata muodostaa kokonaiskuva maailmanmenosta. Tiedotusvälineet kertovat viivytyksettä, mitä on tapahtunut, mutta kovinkaan usein meille ei kerrota, miksi jotakin on tapahtunut ja mitä vaikutuksia tapahtumalla on.  Kansainvälinen järjestelmä ja Suomen asema ovat muuttuneet niin paljon, että muutosten vaikutukset ulottuvat kansalaistasolla lähes kaikkialle ja valtiollisella tasolla lähes jokaisen valtion ulkopoliittiseen asemaan. Paasikivi-Seurojen kaltaisilla riippumattomilla  kansalaisjärjestöillä on nyt entistä enemmän työsarkaa raivatessaan tietä kansainvälisten kysymysten vapaalle kansalaiskeskustelulle.

Paasikivi-Seuran historia

Paasikivi-Seura perustettiin Helsinkiin v. 1958. Seuran tavoitteeksi otettiin tuolloin Suomen virallisen ulkopolitiikan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen laajojen kansalaispiirien keskuudessa.

Seura otti tehtäväkseen myös Suomen ulkopoliittisen linjan ja seuran tunnetuksi tekemisen ulkomailla. Sääntöjensä mukaan seuran tarkoituksena on pyrkiä edistämään kaikkien kansalaispiirien keskuudessa kiinnostusta Suomen ulkopolitiikkaan ja kansainvälisen politiikan kysymyksiin sekä vaalia presidentti J.K. Paasikiven muistoa ja hänen poliittista perintöään.

Paasikivi-Seuran aloitteesta perustettiin myös Ulkopoliittinen instituutti, Ulkopoltiikan tutkimuksen säätiö sekä Ulkopolitiikka-lehti. Paasikivi-Seura on toiminut monen huomattavan koti- ja ulkomaisen puhujan foorumina.

Etusivun valokuvat/galleria: Paasikivi-Seuran arkisto